Quận 2

Quận 2

Gem Riverside

2018-11-26T17:35:53+07:00

Gem Riverside Phase 3, Công bố thông tin Phân khu ĐẸP NHẤT dự án:Block Diamond 10-11, 3 mặt hướng sông. Chính thức & Nhận đăng ký tư vấn 8/2018. [...]

Gem Riverside2018-11-26T17:35:53+07:00