HƠN 1.500 KHÁN GIẢ “CHÁY HẾT MÌNH” TẠI LỄ HỘI NHẠC NƯỚC & ĐẠI NHẠC HỘI THE FOUNTAIN FESTIVAL 17/9 VỪA QUA

(English Caption Below)

Tiếp tục quy tụ những ca sĩ hàng đầu Việt Nam:

Hồ Ngọc Hà, Uyên Linh, Lân Nhã, Blacka, Oplus kết hợp cùng màn trình diễn nhạc nước hoàng tráng, cùng nhiều hoạt động lễ hội, đã đem đến một đêm sôi động, hoành tráng tại trung tâm mới THE GLOBAL CITY.
Đa dạng các hoạt động vui chơi, ăn uống, trình diễn sân khấu và nhạc nước, hơn 1.500 khách hàng đều cảm thấy hài lòng khi tham gia sự kiện cũng như thấy rõ tiềm năng phát triển tương lai của THE GLOBAL CITY là trung tâm mới của TP.HCM.
Trên hết là sự tin tưởng và tự tin lựa chọn để đầu tư và trở thành những cư dân tương lai tại đây.
Lễ hội nhạc nước The Fountain Festival vẫn tiếp tục diễn ra hàng tuần từ bây giờ đến cuối năm và chắc chắn sẽ hoành tráng hơn và sôi động hơn.

Một số hình ảnh:

LỄ HỘI NHẠC NƯỚC & ĐẠI NHẠC HỘI THE FOUNTAIN FESTIVAL
LỄ HỘI NHẠC NƯỚC & ĐẠI NHẠC HỘI THE FOUNTAIN FESTIVAL
LỄ HỘI NHẠC NƯỚC & ĐẠI NHẠC HỘI THE FOUNTAIN FESTIVAL
LỄ HỘI NHẠC NƯỚC & ĐẠI NHẠC HỘI THE FOUNTAIN FESTIVAL
LỄ HỘI NHẠC NƯỚC & ĐẠI NHẠC HỘI THE FOUNTAIN FESTIVAL
LỄ HỘI NHẠC NƯỚC & ĐẠI NHẠC HỘI THE FOUNTAIN FESTIVAL
LỄ HỘI NHẠC NƯỚC & ĐẠI NHẠC HỘI THE FOUNTAIN FESTIVAL
LỄ HỘI NHẠC NƯỚC & ĐẠI NHẠC HỘI THE FOUNTAIN FESTIVAL

THOUSAND OF GUESTS SEIZED THE MOMENT AT THE FOUNTAIN FESTIVAL ON SEPTEMBER 17TH

Continuing to gather the top singers in Vietnam: Ho Ngoc Ha, Uyen Linh, Lan Nha, Blacka, Oplus, a remarkable fountain show, and many festive activities, all together brought an exciting night at the new city center, THE GLOBAL CITY project.
With diverse activities, F&B booths, stage performances, and the fountain show, more than 1,500 consumers feel satisfied when participating in the event as well as witness the potential of THE GLOBAL CITY to become a new city center of Ho Chi Minh City. Above all, the event garnered the trust of clients and made them confident in investing or becoming future residents.
The Fountain Festival will continue to take place every week from now until the end of the year and will certainly be more spectacular and vibrant.